Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Phần trăm chiết khấu sẽ được chi trả vào thời gian nào?

Phần trăm chiết khấu của​ các​ hợp đồng (tháng n), Haravan sẽ thanh toán vào ngày 20 tháng sau ( tháng n+1).
Trong trường hợp có lỗi sai về thông tin thanh toán, Haravan sẽ được chuyển vào ngày 20 tháng sau nữa (tháng n+2) cho bạn.


Chú ý: 

- Haravan sẽ thanh toán hoa hồng cho đối tác khi doanh thu hoa hồng đạt tối thiểu 500,000đ.   

- Hoa hồng tối đa cho một hợp đồng là 2,000,000đ.

- Nếu bạn KHÔNG chọn phương thức thanh toán vào trước ngày 1 của tháng, thì phần thưởng hoa hồng của bạn sẽ được thanh toán vào tháng tiếp theo. Link hướng dẫn chọn Phương thức thanh toán: tại đây.

Đăng kí ngay