Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Trường hợp KH tôi giới thiệu đã ký hợp đồng với Haravan và tiếp tục gia hạn dịch vụ, thì tôi có được chiết khấu nữa hay không?

Không. Bạn chỉ được chiết khấu khi giới thiệu khách hàng ký mới cho Haravan.

Đăng kí ngay