Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Tôi có thể đăng ký sử dụng trên chính đường dẫn giới thiệu của mình không?

Không. Việc tự giới thiệu trên đường dẫn giới thiệu chính mình sẽ bị nghiêm cấm. 

Mục đích của chương trình giới thiệu là khuyến khích các đối tác và các đại sứ quảng cáo giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi, không tự lấy để giảm giá cho riêng mình.

Đăng kí ngay