Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Tôi có thể biết được khách hàng nào đã đăng kí sử dụng dùng thử qua đường dẫn giới thiệu của mình?

Nếu có một khách hàng bất kỳ tạo tài khoản sử dụng thử thành công trên đường dẫn giới thiệu của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo đến bạn. 
Ngoài ra bạn có thể theo dõi khách hàng tại trang quản lý đối tác của mình. Bạn tham khảo tại đây

Haravan chúc bạn thành công!

Đăng kí ngay