Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Sau khi đăng kí đối tác bên Haravan thì tôi đăng nhập như thế nào?

Sau khi bạn đăng kí tham gia chương trình đối tác của chúng tôi, Haravan sẽ có nhân viên liên hệ xác nhận với bạn. Sau đó sẽ gửi email cho bạn thông báo bạn đã trở thành đối tác với Haravan kèm theo đó là gửi bạn thông tin tài khoản và thông tin đăng nhập.

Đăng kí ngay