Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Nếu tôi quên mật khẩu trang đăng nhập của tôi thì sao ?

Đừng lo lắng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang https://haravan.firstpromoter.com/login, bạn chọn Forgot Password? 


Bước 2: Bạn điền email đăng nhập và bấm Send reset password email.


Bước 3: Hệ thống sẽ gửi cho bạn email có tiêu đề Reset password instructions. Bạn click vào Change my password
 

 

Bước 4: Bạn điền mật khẩu mới vào và chọn Change Password.


Vậy là bạn đã tạo được password mới cho account quản trị của mình.
Chúc các bạn thành công!

Đăng kí ngay