Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Nếu có khó khăn trong những vấn đề phát sinh từ kỹ thuật về giao diện cho khách thì tôi liên hệ ai?

Nếu khách hàng đang trong thời gian trải nghiệm và dùng thử gói dịch vụ Haravan thì sẽ có bộ phận chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bạn giúp. Nếu khách hàng đã là khách hàng của Haravan thì bộ phận support sẽ hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu về kỹ thuật và sẽ xử lý cho khách hàng của bạn.

Đăng kí ngay