Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Làm thế nào để tôi có thể có thêm nguồn banner để đăng lên trang cá nhân của mình?

Mỗi đối tác đều có trang quản lý thông tin đối tác của mình, bạn vào mục Asset - ở đây chúng tôi đã cung cấp một số logo banner và thông tin về các gói dịch vụ mà Haravan đang cung cấp để bạn dễ dàng theo dõi và lưu về dùng để giới thiệu khách hàng của mình.

Đăng kí ngay