Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Làm sao tôi có thể biết khách hàng mà tôi giới thiệu đã ký Hợp đồng với Haravan?

Sau khi khách hàng của bạn giới thiệu sẽ được nhân viên Haravan tư vấn và ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn 1 email thông báo về việc khách hàng này đã ký hợp đồng với Haravan và mức phần thưởng cho bạn.

Đăng kí ngay