Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Đường dẫn giới thiệu (link ref) của tôi sẽ được lưu cookie trong bao nhiêu ngày?

Đường dẫn giới thiệu của bạn sẽ được lưu cookie trong vòng 30 ngày và link được ghi nhận theo first click (first click là click đầu tiên vào website)

Đăng kí ngay