Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

HƯỚNG DẪN ĐỐI TÁC THEO DÕI THANH TOÁN

Trang quản lý đối tác của bạn luôn luôn có mục “Payouts" - “Thanh toán" .

Ở đây sẽ cập nhật thông tin về các khoản hoa hồng mà Haravan sẽ thanh toán cho bạn. 

Select payout method" đã được hướng dẫn ở bài trước để bạn cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình để Haravan chi trả hoa hồng. 

Haravan sẽ chi trả hoa hồng cho bạn thường vào ngày 20 hàng tháng ( tháng sau của tháng ký hợp đồng).

Một số trường bạn cần theo dõi về thông tin được chi trả thanh toán của mình:

  • (1) Status: Trạng thái về khoản thanh toán của bạn

  • (2) Amount: Khoản thanh toán bạn sẽ nhận được

  • (3) Created: Ngày tạo thanh toán

  • (4) Paid at: Thời gian bạn được chi trả 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích đến các đối tác dễ dàng nắm rõ các khoản hoa hồng của mình. Hãy tiếp tục theo dõi Haravan sẽ quay trở lại với nhiều bài viết hữu ích hơn nữa.

Haravan chúc bạn thành công.

Đăng kí ngay